Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Промените в Закона за горите, внесени от Министерския съвет са приети на първо гласуване.
20/09/2002
Народните представители приеха на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите, внесен от Министерския съвет и отхвърлиха проекта с вносител Венцислав Върбанов. Срокът за писмени предложения преди второ четене е удължен с две седмици.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини