Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Постоянната делегация на НС в Парламентарната Асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа участва в 27-ата Годишна сесия на ПА ОССЕ
11/07/2018

Постоянната делегация на НС в Парламентарната Асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в състав Десислава Атанасова – ръководител, Кристиан Вигенин и Борис Ячев – заместник-ръководители, и Ахмед Ахмедов – заместващ член на делегацията, участва в 27-ата Годишна сесия на ПА ОССЕ. Тя се проведе от 7 до 11 юли 2018 г. в Берлин. Основната тема на сесията бе „Изпълнение на ангажиментите, поети от ОССЕ: ролята на парламентите“. В този контекст бяха и основните доклади на трите общи комитета – по политически въпроси и сигурност; по икономически въпроси, наука, технологии и околна среда; по демокрация, права на човека и хуманитарни въпроси, като във всеки един комитет бе поставен акцент в зависимост от спецификата на комитетите и проблемите, върху които се фокусира.

Докладчик на комитета по политически въпроси и сигурност бе Кристиан Вигенин. В изказването си той обърна внимание на различни аспекти и наболели проблеми в страни от региона на ОССЕ.

Наред с резолюциите на трите основни комитета, по време на сесията бяха разгледани и приети резолюции по проблеми от глобален мащаб- радикализацията, която води до тероризъм; превенцията и борбата с насилието върху половете; демографските проблеми в страните от ОССЕ и мерки за разрешаването им; развитието на дигиталната икономика в интерес на икономическия растеж и т.н.

Българската делегация стана съвносител на резолюцията за развитието на транспортните връзки и коридори по Пътя на коприната. Делегацията ни бе активен участник в дебатите, двустранните срещи и разговори.

Участниците в сесията бяха приветствани от председателя на Бундестага д-р Волфганг Шойбле и от президента на Федерална република Германия Франк-Валтер Щайнмайер.

С подкрепата на цялата българска делегация бе издигната кандидатурата на Кристиан Вигенин за вицепрезидент на Парламентарната Асамблея на ОССЕ. Той беше избран с тригодишен мандат и за първи път в 27-годишната история на организацията, България има представител на този висок пост, в ръководството на ПА ОССЕ.

За Президент бе избран Георге Церетели (Грузия).

Форма за търсене
Ключова дума
Търсене
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на съдия в Конституционния съд на Република България

    Последни новини