Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за съдебната власт
13/10/2017
Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за съдебната власт. Те предвиждат въвеждане на допълнително материално стимулиране за магистратите в специализираните прокуратури и съдилища, в следствения отдел на специализираната прокуратура, както и за служителите в тези структури. Предлага се тези средства да бъдат давани всяко тримесечие като размерът им ще се определя по утвърдени от съответната колегия на Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка на резултатите. Допълнителното материално стимулиране не може да бъде повече от шест основни месечни възнаграждения годишно, е записано в измененията.

Законопроектът предвижда разпределението на свободните щатни длъжности за първоначално назначаване в съдебната власт да се извършва по решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет за органи от съответното ниво, които не са могли да усвоят свободните си бройки по другите предвидени конкурсни процедури.

В началото на пленарното заседание Евгени Будинов и Иван Вълков положиха клетва като народни представители. Двамата бяха обявени за избрани за народни представители от ГЕРБ след като Антон Тодоров подаде оставка и Диана Йорданова беше избрана за заместник-председател на Комисията за финансов надзор.

Народното събрание реши да заседава извънредно във вторник, 17 октомври 2017 г. от 14.00 часа. Тогава народните представители ще обсъдят на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс.
Форма за търсене
Ключова дума
Търсене
Димитър Главчев, председател на 44-то Народно събрание
Видео излъчване от Народното събрание

Избор на заместник-председатели на Комисията за финансов надзор, ръководещи съответно управление "Надзор на инвестиционната дейност" и "Осигурителен надзор"

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини