Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
С писма на председателя на парламента Цецка Цачева народните представители Волен Сидеров и Десислав Чуколов са уведомени за постъпилите в деловодството на Народното събрание искания от Главния прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателни преследвания срещу тях
13/10/2015

С писма на председателя на парламента Цецка Цачева народните представители Волен Сидеров и Десислав Чуколов са уведомени за постъпилите в деловодството на Народното събрание искания от Главния прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателни преследвания срещу тях, както и за възможността да се запознаят с тях.

Съгласно чл. 134, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народен представител винаги се дава от Народното събрание, когато то е в сесия, а от председателя на парламента – само по време на парламентарните ваканции.

Тъй като парламентът е в сесия, постъпилите на 12 октомври 2015 г. искания от Главния прокурор ще бъдат разгледани от Народното събрание и то ще се произнесе по тях при спазване на срока по чл. 134, ал. 5 от ПОДНС, ако дотогава не са постъпили писмени съгласия от двамата народни представители.

Форма за търсене
Ключова дума
Търсене
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини