Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното прие на второ четене промени в Закона за потребителския кредит
09/04/2014

Наказателните лихви за предсрочно погасяване на кредит по нови и вече сключени договори да отпаднат, реши на заседанието си на 9 април 2014 г. Народното събрание. Парламентът прие окончателно на второ четене промени в Закона за потребителския кредит. Измененията ще влязат в сила три месеца след обнародването им в "Държавен вестник".
По-рано народните представители решиха Великденската ваканция на Народното събрание да бъде от 17 до 26 април 2014 г. На 16 април 2014 г. парламентът ще има тържествена сесия по случай 135 години от приемането на Търновската конституция.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини