Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 28/09/2018 84/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 26/09/2018 83/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата 14/09/2018 80/2018
Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс 13/09/2018 77/2018
Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане 04/09/2018 77/2018
Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие 26/07/2018 64/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия 26/07/2018 65/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове 26/07/2018 65/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел 26/07/2018 65/2018
Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол 26/07/2018 64/2018