Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
Закон за допълнение на Закона за енергетиката 14/06/2017 51/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 26/01/2017 13/2017
Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс 26/01/2017 13/2017
Закон за допълнение на Закона за регионалното развитие 26/01/2017 13/2017
Закон за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV 26/01/2017 13/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 25/01/2017 13/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост 25/01/2017 13/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 25/01/2017 13/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 25/01/2017 13/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ 24/01/2017 13/2017