Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбрана на Съединените американски щати, Щаба на върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба на Многонационална дивизия "Югоизток" (HQ MND-SE) 21/09/2017 79/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата 14/09/2017 77/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 14/09/2017 76/2017
Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко 07/09/2017 75/2017
Закон за изменение на Закона за радиото и телевизията 07/09/2017 75/2017
Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Сърбия ССI 2014ТС16I5СВ007 между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия 07/09/2017 75/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 27/07/2017 65/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие 26/07/2017 63/2017
Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс 26/07/2017 63/2017
Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 20/07/2017 63/2017