Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Швеция
9 народни представители към дата
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА