Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Палестина
6 народни представители към дата
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ
ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
АНГЕЛ ИЛИЕВ ИСАЕВ
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ
СЛАВИ ДИЧЕВ НЕЦОВ