Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Кувейт
8 народни представители към дата
ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ
ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ
ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ
ХАМИД БАРИ ХАМИД