Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката в областта на ядрената енергетика
Дата 31/01/2018
Входящ номер 854-05-4
Адресат Теменужка Петкова, министър на енергетиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 09/02/2018
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор