Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно бъдещото развитие на Академията на МВР
Дата 13/12/2017
Входящ номер 754-05-60
Адресат Валентин Радев, Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 12/01/2018
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор