Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Форма за търсене
Ключова дума
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Питане Адресат Дата на постъпване Статус
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ Относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ Николай Петров, Министър на здравеопазването 28/06/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ Относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ Николай Петров, Министър на здравеопазването 28/06/2017 неотговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА Относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ Николай Петров, Министър на здравеопазването 28/06/2017 неотговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА Относно изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/06/2017 неотговорено
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ Относно изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/06/2017 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ Относно изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/06/2017 неотговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ Относно изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/06/2017 неотговорено
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ Относно политика на Министерството на образованието и науката относно безопасност на движението по пътищата Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/06/2017 в процес на обработка
ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД Относно политика на Министерството на образованието и науката относно безопасност на движението по пътищата Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/06/2017 в процес на обработка
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ Относно политика на Министерството на образованието и науката относно безопасност на движението по пътищата Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/06/2017 в процес на обработка
ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ Относно политика на Министерството на образованието и науката относно безопасност на движението по пътищата Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/06/2017 в процес на обработка
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ Относно политиката на Министерството на вътрешните работи за превенция и противодействие на битова и конвенционална престъпност в област Плевен Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/06/2017 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ Относно актуални проблеми на МВР и политика за оптимизиране на министерството Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 07/06/2017 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ Относно възстановяване на наборната военна служба Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 06/06/2017 отговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА Относно Бяла книга за развитието на Европа, предложена от г-н Юнкер - председател на Европейската комисия Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 05/06/2017 неотговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ Относно създаване на функционален модел и политика за изпълнение на основните задачи на МВР Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 31/05/2017 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ Относно кадровата политика на правителството Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 30/05/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ Относно изпълнение на финансовите параметри на решението на Министерския съвет от 01.04.2015 г. за "Многогодишна програма (2015 - 2019) за подкрепа на избрания за "Европейска столица на културата "български град" и Вашата стратегия във връзка с това Боил Банов, Министър на културата 25/05/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ Относно цялостна политика на министерство на здравеопазването във връзка с Препоръка на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г. Николай Петров, Министър на здравеопазването 25/05/2017 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ Относно цялостна политика на министерство на здравеопазването във връзка с Препоръка на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г. Николай Петров, Министър на здравеопазването 25/05/2017 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА Относно цялостна политика на министерство на здравеопазването във връзка с Препоръка на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г. Николай Петров, Министър на здравеопазването 25/05/2017 отговорено
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ Относно цялостна политика на министерство на здравеопазването във връзка с Препоръка на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г. Николай Петров, Министър на здравеопазването 25/05/2017 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА Относно цялостна политика на министерство на здравеопазването във връзка с Препоръка на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г. Николай Петров, Министър на здравеопазването 25/05/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ Относно цялостна политика на министерство на здравеопазването във връзка с Препоръка на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г. Николай Петров, Министър на здравеопазването 25/05/2017 отговорено
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ Относно цялостна политика на министерство на здравеопазването във връзка с Препоръка на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г. Николай Петров, Министър на здравеопазването 25/05/2017 отговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ Относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 25/05/2017 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ Относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 25/05/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ Относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 25/05/2017 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ Относно готовността на Министерството на вътрешните работи за обезпечаване на летния туристически сезон Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 25/05/2017 отговорено
ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА Относно готовността на Министерството на вътрешните работи за обезпечаване на летния туристически сезон Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 25/05/2017 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ Относно актуалната политика на Министерство на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България Теменужка Петкова, министър на енергетиката 17/05/2017 отговорено
ИВАН КИРОВ ГЕНОВ Относно актуалната политика на Министерство на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България Теменужка Петкова, министър на енергетиката 17/05/2017 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ Относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 17/05/2017 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ Относно кадровата политика на правителството Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 17/05/2017 оттеглен
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ Относно стратегия за развитие на лечебните заведения за болнична помощ в Република България Николай Петров, Министър на здравеопазването 17/05/2017 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ Относно кадрово назначение в Министерството на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/05/2017 в несъответствие с ПОДНС
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА Относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/05/2017 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ Относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/05/2017 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ Относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/05/2017 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ Относно политиките на министерството относно искания на общини за съгласие промяна предназначението на бивши училищни сгради с отпаднала необходимост Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 10/05/2017 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА Относно разпределението на финансовите средства за болнична медицинска помощ между отделните области в страната Николай Петров, Министър на здравеопазването 10/05/2017 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ Относно политиката на правителството за осигуряване на охраната на държавната граница с Република Турция Стефан Янев, служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната 26/04/2017 отпаднало
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ Относно политиката на правителството за осигуряване на охраната на държавната граница с Република Турция Стефан Янев, служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната 26/04/2017 отпаднало
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ Относно политиката на правителството за осигуряване на охраната на държавната граница с Република Турция Стефан Янев, служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната 26/04/2017 отпаднало
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ Относно политиката на правителството за осигуряване на охраната на държавната граница с Република Турция Стефан Янев, служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната 26/04/2017 отпаднало
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ Относно политиката на правителството за осигуряване на охраната на държавната граница с Република Турция Стефан Янев, служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната 26/04/2017 отпаднало
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ Относно мерките по изпълнение на препоръките, посочени в последния Доклад на Комисията относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка Мария Павлова, служебен министър на правосъдието 26/04/2017 отговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА Относно политиката за безопасността на пътната инфраструктура в Република България и напредък по ремонтните дейности по републиканската пътна мрежа Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ Относно проблеми пред Оперативна програма "Наука, образование и интелигентен растеж" 2014 - 2020 (ОПНОИР) Николай Денков, служебен министър на образованието и науката 20/04/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА Относно проблеми пред Оперативна програма "Наука, образование и интелигентен растеж" 2014 - 2020 (ОПНОИР) Николай Денков, служебен министър на образованието и науката 20/04/2017 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА Относно проблеми пред Оперативна програма "Наука, образование и интелигентен растеж" 2014 - 2020 (ОПНОИР) Николай Денков, служебен министър на образованието и науката 20/04/2017 отговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА Относно степента на готовност на Република България за поемане на Председателството на Съвета на Европейския съюз Деница Златева, служебен заместник министър-председател по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС – 2018 19/04/2017 оттеглен
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ Относно политиките на правителството за увеличаване на доходите на гражданите от нискодоходните социални групи Илко Семерджиев, служебен заместник министър-председател по социални политики и служебен министър на здравеопазването 19/04/2017 отпаднало