Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Конвенцията за предотвратяване на замърсяването на морската среда от дъмпинг на отпадъци и други материали от 1972 г., както е изменена, и Протокола към нея от 1996 г.
502-02-13
19/12/2005
Първа сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
ПР за избиране на член на СЕМ - Ивайло Малинов
  • Входящ номер: 554-02-106
  • Дата: 19/12/2005
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 23/11/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 23/11/2005 - внесен(зала второ гласуване)
  • 23/11/2005 - приет(зала първо гласуване)
  • 02/12/2005 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала