Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 802-01-23 21/06/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение на Закона за рибарството и аквакултурите 854-01-57 20/06/2018 ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА;ИРЕНА ДИМОВА;ПЕТЪР ПЕТРОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;РОСЕН ИВАНОВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел 854-01-56 20/06/2018 ДЕЛЯН ДОБРЕВ;НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;МАРГАРИТА НИКОЛОВА;ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА;МЕНДА СТОЯНОВА;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол 854-01-55 20/06/2018 НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;МАРГАРИТА НИКОЛОВА;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ;ПАВЕЛ ШОПОВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ДЕЛЯН ДОБРЕВ;ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА;ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ;ЕВГЕНИЯ АЛЕКСИЕВА;ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници 802-01-22 19/06/2018 Министерски съвет
ЗИД на Закона за устройство на територията 853-04-21 14/06/2018
Законопроект за българския език 854-01-54 14/06/2018 ВОЛЕН СИДЕРОВ;СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ;МИЛЕН МИХОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;АЛЕКСАНДЪР СИДИ;НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ;АТАНАС СТОЯНОВ;ПАВЕЛ ШОПОВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;РОСЕН ИВАНОВ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА;БОРИС БОРИСОВ;МАРГАРИТА НИКОЛОВА;ЯВОР НОТЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация 854-01-53 13/06/2018 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ЕМИЛ ХРИСТОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост 854-01-52 13/06/2018 НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ;ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;БОРИС ЯЧЕВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;АТАНАС СТОЯНОВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;БОРИС БОРИСОВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;РОСЕН ИВАНОВ;ЕМИЛ СИМЕОНОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;МИЛЕН МИХОВ;МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА;КАЛИН ПОПОВСКИ;ДАНАИЛ КИРИЛОВ;ЙОРДАНКА ФИКИРЛИЙСКА;АННА АЛЕКСАНДРОВА;КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 854-01-51 13/06/2018 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;СЛАВЧО АТАНАСОВ;МИЛЕН МИХОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ;МАРГАРИТА НИКОЛОВА;ЕМИЛ СИМЕОНОВ;АТАНАС СТОЯНОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;БОРИС БОРИСОВ;ЯВОР НОТЕВ;