Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс 854-01-13 23/02/2018 ГЕРГАНА СТЕФАНОВА;ДОРА ХРИСТОВА;ПЛАМЕН ХРИСТОВ;АЛБЕНА НАЙДЕНОВА;ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА;СИМЕОН НАЙДЕНОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 854-01-12 22/02/2018 КОРНЕЛИЯ НИНОВА;ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ;ТАСКО ЕРМЕНКОВ;ПЕТЪР ВИТАНОВ;КОНСТАНТИН ПОПОВ;ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ;СПАС ПАНЧЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 854-01-11 21/02/2018 КРАСИМИР БОГДАНОВ;АТАНАС СТОЯНОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ;РОСЕН ИВАНОВ;МИЛЕН МИХОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;БОРИС БОРИСОВ;АЛЕКСАНДЪР СИДИ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 854-01-10 21/02/2018 ХРИСТИАН МИТЕВ;НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ;МАРГАРИТА НИКОЛОВА;БОРИС ЯЧЕВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;
Законопроект за ратифициране на Измененията на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приети на Тридесетата сесия на Изпълнителния орган на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева 802-02-7 19/02/2018 Министерски съвет
Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 854-01-9 19/02/2018 ДАНАИЛ КИРИЛОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;
Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки 854-01-8 19/02/2018 ДАНАИЛ КИРИЛОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;
Законопроект за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация 802-02-6 16/02/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 854-01-7 15/02/2018 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ;
Законопроект за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой 802-02-5 09/02/2018 Министерски съвет