Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
  • Дата на раждане : 03/05/1968 София, България
  • Професия: социолог;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 12-МОНТАНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: atanas.kostadinov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по енергетика
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по околната среда и водите
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
14/07/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно разходване на над 14 000 000 лева държавни средства за обезвреждане на опасни отпадъци в частен имот.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно предприетите действия по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети на собствениците на резервоари с опасен отпадък, находящи се в бившия завод "Полимери" - Девня.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно замърсяване на питейна вода с арсен в три малки населени места в област Монтана, община Бойчиновци.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
02/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно техническото и експлоатационно състояние на язовир "Огоста".
Писмен отговор на 02/03/2018.
19/10/2018
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно "Летище София" ЕАД, щатно разписание и заетост.
Писмен отговор на 19/10/2018.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура на ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Монтана.
Писмен отговор на 15/02/2019.
31/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно отделението по кардиология и кардиологична рехабилитация в гр. Банкя, структура в състава на Национална кардиологична болница.
Писмен отговор на 31/07/2019.
01/11/2019
Въпрос към Данаил Кирилов, Министър на правосъдието относно съдбата на районен съд и районна прокуратура Берковица.
Писмен отговор на 01/11/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС