Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
  • Дата на раждане : 31/10/1978 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;немски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: dimitar.danchev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - Германия
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
19/05/2017
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно надграждане и разширяване на уеб базираната информационна система за обслужване и вътрешна комуникация между българските служби по търговско-икономически въпроси в чужбина /СТИВ/ и ИАНМСП.
Отговорено в зала на 19/05/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС